Obavještavaju se pristupnici Natječaja za upis na preddiplomske sveučilišne studije koje izvodi Hrvatsko katoličko sveučilište u akad. god. 2016./2017., a koji su stekli uvjete za upis, da će se upisi održati prema niže priloženom rasporedu. Pristupnicima će biti dozvoljen upis na studije prije podjele potvrdi i svjedodžbi o državnoj maturi uz obvezu naknadnog dostavljanja dokumentacije.

 

Upisi će se održati u četvrtak, 21. srpnja 2016. godine prema sljedećem rasporedu*:

 

Upis na preddiplomski sveučilišni studij komunikologije

21. srpnja 2016., 9:00 sati,

predavaonica 1 (1. kat lijevo)

Upis na preddiplomski sveučilišni studij psihologije

21. srpnja 2016., 10:00 sati, predavaonica 5 (2. kat desno)

 

Upis na preddiplomski sveučilišni studij povijesti

21. srpnja 2016., 11:00 sati, predavaonica 1 (1. kat lijevo)

Upis na preddiplomski sveučilišni studij sociologije

21. srpnja 2016., 12:00 sati, predavaonica 5 (2. kat desno)

Upis na redovni i izvanredni preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva

21. srpnja 2016., 13:00 sati, predavaonica 1 (1. kat lijevo)

 *Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

 

Više o modelu participacije studenata u troškovima studiranja za studente koji se prvi put upisuju na Hrvatsko katoličko sveučilište u akademsku godinu 2016./2017. možete pročitati u rubrici Upisi na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Napominjemo da je sastavni dio upisnog postupka i potpisivanje ugovora između pristupnika – budućeg studenta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U skladu s time, svi pristupnici koji u trenutku upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište nisu punoljetni, upisu moraju pristupiti u pratnji jednog od roditelja ili zakonskog skrbnika.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.

 

 Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 

  • osobnu iskaznicu (na uvid)
  • fotokopiju osobne iskaznice
  • potvrdu o prebivalištu (samo za pristupnike sa stalnim mjestom prebivališta izvan županije u kojoj je sjedište ustanove)
  • potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (potvrdu donose samo pristupnici koji ne posjeduju osobnu iskaznicu s upisanim OIB-om)
  • rodni list (u originalu; rodni list donose samo pristupnici koji u trenutku upisa nisu navršili 18 godina starosti)
  • 1 fotografiju (4 cm x 6 cm)
  • pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacijeinozemnu obrazovnu kvalifikaciju i svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole
  • liječnička potvrda o psihofizičkoj sposobnosti za studij (za pristupnike koji upisuju preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva)
  • dokaz o uplati troška upisa u iznosu od 700,00 kn (donose samo pristupnici koji se upisuju uz plaćanje djelomične participacije u troškovima studiranja tj. pristupnici koji su na konačnoj rang-listi za upis na dotični studij Sveučilišta rangirani od 1. do 40. mjesta) i dokaz o uplati troška upisa za izvanredni studij sestrinstva – redovita kvota u iznosu od 300,00 kuna. Prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 troskovi_upisa16-17

  •  dokaz o uplati participacije u troškovima studija.

Pristupnici koji se upisuju uz plaćanje pune participacije u troškovima studija (pristupnici koji su na konačnoj rang-listi za upis na dotični studij Sveučilišta zauzeli mjesto od 41. do 45., a nisu pristupnici s pravom prednosti pri upisu), prilikom upisa dužni su priložiti i dokaz o uplati participacije u troškovima studija. Iznos participacije utvrđen je člankom 3. Odluke o participaciji u troškovima studiranja (visina školarine) za redovite studente koji upisuju studije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u akademskoj godini 2016./2017. po linearnom modelu te Odlukom o troškovima studija i visini iznosa pune participacije u troškovima studiranja za studente koji upisuju studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2016./2017. 

 

Trošak studiranja pristupnici su dužni uplatiti na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Participacija troškova studija – naziv studija koji upisuju.

 

Modeli plaćanja pune participacije u troškovima studija:

 

Studij

Trošak [kn]

Modeli plaćanja

 

Preddiplomski studij – redovni ili  izvanredni student obavezno odabire jedan od tri ponuđena načina plaćanja troškova studiranja.

 

 

9.000,00 kuna

Sveučilišni studij komunikologije, povijesti, sestrinstva i sociologije

 

 

14.000,00 kuna

Sveučilišni studij psihologije

a)      Jednokratno – iznos od 9.000,00/14.000,00 kuna po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

 

b)      Obročno u dva jednaka iznosa – prvi iznos od 4.500,00/7.000,00 kuna prilikom upisa u svaku godinu studija, a ostatak iznosa do 9.000,00/14.000,00 kuna do početka ljetnog semestra svake godine studija.

 

c)      Obročno u deset jednakih iznosa – prvi iznos od  900,00/1.400,00 kuna prilikom upisa u svaku godinu studija, drugi iznos od 900,00/1.400,00 kuna do 15.-og studenog svake godine studija te svaki sljedeći iznos od 900,00/1.400,00kuna do 15.-og dana u mjesecu.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište