Obavještavaju se pristupnici Natječaja za upis na preddiplomske sveučilišne studije koje izvodi Hrvatsko katoličko sveučilište (u ak. g. 2015./2016.) koji su stekli uvjete za upis da će se upisi održati prema niže priloženom rasporedu. Pristupnicima će biti dozvoljen upis na studije prije podjele potvrdi i svjedodžbi o državnoj maturi (uz obvezu naknadnog dostavljanja dokumentacije).

Upisi će se umjesto 23. srpnja 2015. održati 21. srpnja 2015. godine prema rasporedu*:

Upis na Sveučilišni preddiplomski studij komunikologije

21. srpnja 2015., 9:00, predavaonica 1

 

Upis na Sveučilišni preddiplomski studij psihologije

21. srpnja 2015., 11:00, predavaonica 5

 

Upis na Sveučilišni preddiplomski studij povijesti

21. srpnja 2015., 13:00, predavaonica 1

 

Upis na Sveučilišni preddiplomski studij sociologije

21. srpnja 2015., 15:00, predavaonica 5

 

 

*Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

Pristupnici koji su (u skladu s ranijom objavom o terminu upisa) svoje obveze uredili na način da je 23. srpnja 2015. jedini dan kad mogu pristupiti upisima, bit će omogućeno pristupanje upisima 23. srpnja 2015. u 9 sati. Pristupnici koji će upisima pristupiti u ovom kasnijem terminu dužni su o tome e-mailom obavijestiti Studentsku službu Hrvatskog katoličkog sveučilišta. (Kontakt e-mail Studentske službe: studentska.sluzba@unicath.hr).

Više o modelu participacije studenata u troškovima studiranja za studente koji se prvi put upisuju na Hrvatsko katoličko sveučilište u akademsku godinu 2015./2016. možete pročitati u rubrici Upisi na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Napominjemo da je sastavni dio upisnog postupka i potpisivanje ugovora između pristupnika – budućeg studenta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U skladu s time, svi pristupnici koji u trenutku upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište nisu punoljetni, upisu moraju pristupiti u pratnji jednog od roditelja ili zakonskog skrbnika.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.

Pri upisu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

Osobnu iskaznicu (na uvid)

Fotokopiju osobne iskaznice

Potvrdu o prebivalištu (samo za pristupnike sa stalnim mjestom prebivališta izvan županije u kojoj je sjedište ustanove),

Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju. Potvrdu donose samo pristupnici koji ne posjeduju osobnu iskaznicu s upisanim OIB-om.

Rodni list (u originalu). Rodni list donose samo pristupnici koji u trenutku upisa nisu navršili 18 godina starosti.

1 fotografiju (4 cm x 6 cm),

– pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,

– dokaz o uplati troška upisa u iznosu od 700,00 kn (donose samo pristupnici koji se upisuju uz plaćanje djelomične participacije u troškovima studiranja tj. pristupnici koji su na konačnoj rang listi za upis na dotični studij Sveučilišta zauzeli od 1 do 40 mjesta).Prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 troskovi_upisa15-16 (3)

 – dokaz o uplati participacije u troškovima studija. Pristupnici koji se upisuju uz plaćanje pune participacije u troškovima studija (pristupnici koji su na konačnoj rang listi za upis na dotični studij Sveučilišta zauzeli mjesto iza 40. a nisu pristupnici s pravom prednosti pri upisu), prilikom upisa dužni su priložiti i dokaz o uplati participacije u troškovima studija. Iznos participacije utvrđen je člankom 3. odluke: Odluka o participaciji u troškovima studiranja (visine školarine) za studente koji se prvi put upisuju na studije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u akademskoj godini 2015./2016.. Iznos participacije u troškovima studija uplaćuje se na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Participacija troškova studija – naziv studija kojeg upisuju.

Pristupnici iznos pune participacije u troškovima studija mogu pri upisu uplatiti u cijelosti ili  pri upisu  mogu uplatiti polovinu iznosa – uz obvezu uplaćivanja ostatka iznosa do kraja akademske godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište