Čestitamo svim pristupnicima koji su ostvarili pravo upisa na diplomske svuečilišne studije!

Upisi će biti u ponedjeljak 3. 10. 2022. od 8 do 12 sati NA DALJINU! Molimo pripremite dokumente (pdf./jpg.) koji će Vam biti potrebni prilikom pristupanja upisu!

Pristupnici za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo izvanredni sa završenim specijalističkim studijem – upis će se provesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u listopadu 2022. godine prema  obavijesti koju ćete zaprimiti.

Hrvatsko katoličko sveučilište