Obavještavaju se studenti da upisu opisne ocjene iz kolegija Tjelesni odgoj trebaju pristupiti prema sljedećem rasporedu:

1. Godina: 14.9.2012. od 9:00h

2. Godina: 14.9.2012. od 9:30h

 

Hrvatsko katoličko sveučilište