Prof. dr. sc. d.h.c. Emilio Marin, prorektor za međunarodnu suradnju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, objavio je rad “Un punto di vista sull’Europa e il Mediterraneo” u časopisu Papinskog salezijanskog sveučilišta u Rimu.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište