U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

Slavimo svetkovinu Presvetog Trojstva. To da je Bog jedan, a da su trojica, velika je istina i otajstvo naše vjere. Ispovijedamo trojstvenog Boga svake nedjelja, dapače na svakoj euharistiji. A opet, često puta naš govor ostane u krugu – lijepe, prekrasne, ali ipak koji puta tek – spekulacije.

Ali što vjera u trojstvenog Boga znači za nas danas i ovdje? U svjetlu današnjeg evanđelja pokušat ćemo dati jedan mogući odgovor.

Vjera u trojstvenog Boga znači ljubav: da sve ono dobro, lijepo i plemenito što smo od Boga primili kao dar nesebično razdajemo – u ljubavi – našoj braći i sestrama. Zašto? Jer je tako između osobâ Presvetog Trojstva: Otac voli Sina i sve mu predaje. Sin, Jedinorođenac Božji, nije sebičan da bi sve zadržao za sebe, nego nam on predaje sve što je od Oca primio: i doista, u evanđeljima neprestano susrećemo Gospodina Isusa koji hita ljudima govoreći im riječi svoje, a koje su riječi Božje, koje je od Oca primio – jer je i on sâm njegova vječna Riječ utjelovljena; on svojim rukama zacjeljuje rane ljudi, čini im dobro, tim rukama razlama kruh svojega života i daje im jesti – on i njegovi učenici braću ljude poslužuju. Isus u kulminaciji svojega predanja biva proslavljen – na drvu križa. On uzlazi Ocu i šalje nam Duha. Sada taj Duh, kako kaže današnji evanđeoski odlomak, proslavlja Sina – jer od njegovog uzima i daje nama. A Sinovljevo je pak ono što je primio od Oca.

Dakle u svemu ljubav: primanje i davanje dobara – za život drugih.

Tako onda i mi: kolanje ljubavi između Oca i Sina a koja je Duh Sveti ima probiti do nas i uvući nas u taj milosni ples. Sada mi, koji smo u vlastitim životima iskusili Božja dobročinstva činimo poput njegovog Sina, pače poput sâmoga Boga trojstvenog: sve ono dobro što smo primili u pouzdanju dajemo drugima – jer tako živimo božanski.

Tako se i jedinstvo ostvaruje.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište