U današnjem je trenutku iznimno važno pratiti i pomagati hrvatsko iseljeništvo, poglavito na polju jezika, kulture i povijesti. Udžbenik Upoznajmo domovinu autora dr. sc. Tade Jurića, upravo ide u tome pravcu. Upoznajmo domovinu jedna je vrsta „osobne iskaznice“ Hrvatske koja na pregledan i sažet način donosi najvažnije informacije o njezinoj povijesti i zemljopisu te stanovništvu, gospodarstvu, kulturi i društvu. Izrađena je na temelju nastavne prakse hrvatske nastave u inozemstvu i Kurikula hrvatske nastave u inozemstvu.

tado Upoznajmo knjigu

U udžbeniku su integrirani sadržaji iz hrvatskog jezika i književnosti, hrvatske likovne i glazbene umjetnosti te povijesti i zemljopisa. Nisu zaboravljena ni suvremena zbivanja u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu. Hrvatska je učenicima prezentirana kao moderna demokratska država koja po svojim vrijednostima pripada Europskoj uniji te radom, znanjem, kulturom i inovativnošću pridonosi boljem životu svih ljudi u Europi i svijetu. Posebno značajan dio udžbenika je VII. poglavlje gdje se učenicima u inozemstvu na primjeren način priopćava kako su oni, kao dio hrvatskoga iseljeništva, ujedno i vrijedan i nezamjenjiv  dio Hrvatske. Ujedno se ističe njihov hrvatski identitet te objašnjava kako oni u budućnosti imaju svoju ulogu u razvijanju i jačanju Hrvatske.

Iako je namijenjena ponajprije učenicima hrvatske nastave u inozemstvu, knjiga je korisna i svima onima koji će poželjeti ili zatrebati osnovne informacije o Hrvatskoj.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište