U srijedu, 14.06.2012. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište posjetio je katolički misionar, Marino Restrepo. Održan je kratki susret s rektorom, prof.dr.sc. Željkom Tanjićem, nakon čega je rektor, kao uspomenu na prvi susret na HKS-u, Marinu Restrepu na poklon uručio cjelovitu biografiju blaženog kardinala Alojzija Stepinca na engleskom jeziku pod naslovom In Search of Cardinal Stepinac, autora Zvonimira Gavranovića. Nakon toga Restrepo je održao predavanje na engleskom jeziku From the Hollywood Life to a Missionary: A Conversion Story (Od života u Hollywoodu do misionara: priča o obraćenju). Nakon 33 godine života kao, ateist, materijalist, hedonist i praktikant New Agea te kao progonitelj kršćana, 1997. godine doživljava dramatično obraćenje kroz mistično iskustvo susreta s Isusom. Nakon obraćenja osniva katoličku misiju Misionari ljubavi 1999. godine, u Bogoti u Kolumbiji, s ciljem da potakne katolike na dublje proživljavanje svoje vjere i prihvaćanje istina Katoličke crkve, a uz odobrenje i blagoslov svoga biskupa. Časopis Inside the Vatican proglasio ga je jednim od 10 vodećih ljudi u 2011. godini. Marino Restrepo naglašava da je svaki katolik pozvan na duboki i iskreni duhovni život, ali također i to da su katolici pozvani i dužni angažirati se na svim društvenim područjima kao npr. u medijima i politici.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište