Druga po redu promocija zbornika znanstvenih radova „Kaptolski Sisak: 1215.-2015.“ objavljenog u suizdanju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Sisačke biskupije, održana je 21. lipnja 2017. godine u zgradi Velikog Kaptola u Sisku. Riječ je o zborniku radova sa istoimenog znanstvenog skupa koji je održan o osamstotoj obljetnici prisutnosti Zagrebačkog kaptola u Sisku u prostorijama Sisačke biskupije 19. rujna 2015. godine. Unutar korica ovoga zbornika ukupno se nalazi deset znanstvenih radova mlađih ili već afirmiranih hrvatskih povjesničara koji su svojim prilozima ocrtali osmostoljetnu povijest Siska koji je, kao svoje vlastelinstvo, zagrebački biskup Stjepan I. darovao Prvostolnom Kaptolu zagrebačkom, te se iz njih može jasno zaključiti kako je Crkva imala važno mjesto u događajima koji su bili bitni kako za lokalni, tako i za nacionalni razvitak. Na promociji u Sisku o zborniku su govorili njegovi urednici dr. sc. Stipica Grgić i doc. dr. sc. Hrvoje Kekez, te jedan od recenzenata radova, doc. dr. sc. Tomislav Anić. Dr. sc. Grgić se u svome izlaganju osvrnuo na motive i održavanja znanstvenoga skupa rezultat kojega je promovirani zbornik radova, dok je doc. Kekez detaljno predstavio svaki od znanstvenih priloga objavljenih u zborniku. S treće strane, doc. Anić se osvrnuo na znanstvenu kvalitetu čitavoga zbornika naglasivši kako je i ovaj zbornik primjer kako u historiografiji ne postoje male i velike teme, već su one dobro ili loše znanstveno valorizirane.