Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održat će se u utorak 21. travnja 2015. u 18 sati tribina Položaj kršćana u islamskom svijetu: pogled iz Alžira i Tunisa.

Na tribini će sudjelovati o. José María Cantal Rivas, poglavar Družbe Misionara Afrike (»Bijeli oci«) u Alžiru i Tunisu i prof. dr. sc. Abderrazak Sayadi, izvanredni profesor francuske književnosti na Filozofskom fakultetu u Manubi u Tunisu, predavač arapske povijesti i kulture na Papinskom institutu za arapske i islamske studije u Rimu (PISAI) i predsjednik Islamsko-kršćanske istraživačke skupine u Tunisu (GRIC).

 

Hrvatsko katoličko sveučilište