Sjednicu je otvorio predsjednik Studentskog zbora, Ante Ivišić koji je predložio točke dnevnog reda:

  1. Osvrti na prošle projekte (brucošijada, izbori za predstavnika godine)
  2. Izbori za Senat
  3. Božićna akademija
  4. Budžet SZ-a
  5. Prepisivanje
  6. Projekti SZ-a

 

U prvoj točki dnevnog reda analizirali su se protekli projekti i razgovaralo se o prostoru za napredak kojeg uvijek ima. Jednoglasnom odlukom utvrđeno je da će se izbori za Senat održati idući tjedan. Također, jednoglasnom je odlukom usvojen prijedlog da nitko s pete godine ne može ući u Senat te da se bira po jedan predstavnik za sve prediplomske studije te jedan za sve diplomske studije. Uz Božićnu akademiju svih studenata u organizaciji Sveučilišta, Studentski je zbor dogovorio organizaciju kviza za kojeg je zadužem Tomislav Smolčić koji je predložio termin 20.12. u 19. Odlučeno je da će voditelji biti Matea Škomrlj i Tomislav Smolčić. Četvrta točka dnevnog reda bila je budžet SZ-a koji je izrazio želju za podrškom Sveučilišta u znanstvenim projektima, dramskoj skupini, domjencima i nagradama za prva tri mjesta na kvizu te teambuilding i studentsko putovanje. Uslijedila je točka o prepisivanju nakon koje je, raspravom, odlučeno da će SZ , sljedeći semestar, sastaviti dopis koji će predstavnik u Senatu izložiti pred povjerenstvom. Posljednja točka dnevnog reda rezultirala je zaključkom da SZ želi pokrenuti dramsku skupinu i osnovati žensku rukometnu ekipu. 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište