U petak 14. srpnja 2023. Tomislav Belić, asistent na Sveučilišnom odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, obranio je svoj doktorski rad „Ekonomske odrednice varijacije stopa fertiliteta na prostoru Europske unije“ na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. sc. Roka Mišetića, prorektora za nastavu s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i doc. dr. sc. Dubravke Spevec s Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

U radu su istražene prostorna varijacija i ekonomske odrednice fertiliteta (ljudske plodnosti) u Europi od 2015. do 2019. na 1436 regija u 36 zemalja. Uloga ekonomskih odrednica fertiliteta istražena je modelima konvencionalne i prostorne regresije, najprije na zajedničkom uzorku 1187 NUTS (Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku) triju regija, zatim unutar šest regija Europe te zasebno unutar 24 zemlje Europske unije.

Glavni korišteni pokazatelj bio je bruto domaći proizvod po stanovniku. Rezultati po zemljama upućuju na to da se porastom stupnja gospodarskog razvoja zemlje smanjuje značajnost veze fertiliteta i gospodarskog razvoja unutar nje. Na svim istraženim razinama potvrđena je negativna veza fertiliteta i gospodarskog razvoja u mlađoj, a pozitivna veza u starijoj dobnoj skupini. U kontekstu prostorne zavisnosti fertiliteta posebno su istražena pograničja. Položaj pograničja uz zemlju s višim fertilitetom u prosjeku povećava fertilitet, dok položaj uz zemlju s nižim fertilitetom u prosjeku smanjuje fertilitet.

Čestitamo našem najnovijem doktoru znanosti na ovom uspjehu i želimo mu obilje sreće i Božjeg blagoslova u daljnjem radu!

Hrvatsko katoličko sveučilište