Uvodni sat iz predmeta „Tjelesna i zdravstvena kultura„ održat će se idući tjedan na HKS-u i to prema sljedećem rasporedu:
 
Studijski odjel
Dan
Vrijeme
Lokacija
Povijest 1. godina
6.10.2014.
16 h
predavaonica 3
Povijest 2. godina
6.10.2014.
16.30 h
predavaonica 3
Sociologija 2. godina
7.10.2014.
16 h
dvorana “Bl. Alojzije kard. Stepinac”
Sociologija 1. godina
7.10.2014.
17 h
dvorana “Bl. Alojzije kard. Stepinac”
Psihologija 1. godina
7.10.2014.
17 h
dvorana “Bl. Alojzije kard. Stepinac”
 
 
 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište