U utorak, 15. ožujka 2022. obilježen je 21. Tjedan mozga na Odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Sva predavanja su održana online putem platforme MS Teams, te su bila otvorena za javnost. Program su otvorili Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić,  pročelnica Odjela za psihologiju izv. prof. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk i dr. sc. Marijana Matijaš, poslijedoktorandica na Odjelu za psihologiju.

Naši studenti i nastavnici pripremili su pet predavanja koja su pokrila širok spektar tema, uključujući ratna zbivanja iz perspektive neuroznanosti, specifičnostima koje nosi online nastava, poteškoćama koje nastaju kao posljedica bolesti COVID-19, kao i predavanje o razvoju navika kod adolescenata. Studentica Lara Fiolić, pod mentorstvom doc. dr. sc. Martine Knežević, održala je predavanje na temu Neuroznanost u podlozi ratnih zbivanja. Kristijan Pilčik i Emma Konjević, također pod mentorstvom docentice Knežević, pripremili su predavanje Adolescenti s poteškoćama učenja na online nastavi. U nastavku programa Dominik Iveković i Dora Vukušić održali su predavanje Hormoni u adolescenata – izazovi u poučavanju na daljinu, a predavanje pod nazivom  Brain fog i post-COVID sindrom održao je Augustin Papak. Oba predavanja su izrađena pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek. Na kraju programa Mate Pešut je održao predavanje na temu Razvoj sportskih i akademskih navika kod adolescenata – Studija slučaja koje je pripremio pod mentorstvom doc. dr. sc. Dragana Glavaša

Ovim putem bismo se htjeli još jednom zahvaliti svim sudionicima Tjedna mozga na HKS-u, studentima i nastavnicima koji su pripremili i održali predavanja, kao i svim slušateljima koji su svojim dolaskom i uključivanjem podržali ovu događanje.  

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište