Na oglasnoj ploči Sveučilišta objavljen je raspored prema kojem će studenti pristupati odabiru izbornih predmeta i unositi predmete u indeks.

Svi su studenti obvezni sve upisne radnje izvršiti u skladu s rokovima definiranim u tom rasporedu.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište