Obavještavaju se studenti da su na sveučilišnoj oglasnoj ploči i na  mrežnim stranicama Sveučilišta (Studentski život – Raspored ispita) objavljeni termini ljetnog ispitnog roka.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište