U subotu 27. svibnja 2017. godine, a u sklopu znanstvenog projekta „Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku“ financiranog od Hrvatskog katoličkog sveučilišta, obavljeno je terensko istraživanje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih tvrdih gradova Cesargrad, Veliki Tabor i Krapina. Pod vodstvom doc. dr. sc. Hrvoje Kekeza na terenskom istraživanju sudjelovali su sudionici projekta dr. sc. Valentina Janković, dr. sc. Tomislav Matić i Stipe Ledić, prof., te studenti diplomskog studija povijesti usmjerenja Stari vijek i srednji vijek (Stjepan Ćurić, Nikolina Domović, Martina Hukavec, Robert Iveković-Misirača, Davor Krištić, Zrinka Pavković, Sven Lončar, Žana Marija Podgorelec, Matej Pribanić, Josip Smernić, Tomislav Smolčić, Mirela Škrljac, Ivona Valenta i Anamarija Vitovski). Tijekom terenskog istraživanja obavljena su osnovna rekognosticiranja i mjerenja fortifikacijskih elemenata staroga grada Cesagrada, a obiđena je i kripta sa obnovljenim sarkofazima preminulih iz obitelji Erdödy u franjevačkom samostanu u Klanjcu. Potom je obiđen muzej Veliki Tabor gdje su studenti izložili prethodno pripremljena izlaganja proizašla iz istraživačkih zadataka vezanih uz projekt.  Nakon ručka u Desiniću obiđen je tvrdi grad Krapina čime je dovršeno terensko istraživanje.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište