Prof. Dijana Vican će zadnje predavanje (Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju) u zimskom semestru na programu PN-A održati u subotu 23. siječnja 2016. – dvorana 5.

  1. grupa: druga godina preddipl. POV/SOC 9:00 – 10:30 h;
  2. grupa: treća godina preddipl. POV/SOC i prva godina dipl. PSIH 11:00 – 12:30 h

 

Hrvatsko katoličko sveučilište