Kao dio terenske nastave predmeta „Uvod u analizu modernog društva“ studenti 1. godine preddiplomskog studija sociologije posjetili su više javnih ustanova u Zagrebu u periodu od listopada do prosinca 2013. godine. Svrha ovih posjeta bila je upoznavanje studenata s gradom i mjestima na kojima se kreira njegova aktualna javna sfera, a s ciljem da studenti u kontekstu spomenutog predmeta razvijaju sluh za prepoznavanje znakova modernosti i post-modernosti u sredini u kojoj žive. Rezultati grupnih posjeta bili su predstavljeni u obliku timskih prezentacija tijekom seminarskog dijela nastave.   

U kontesktu timske prezentacije o posjetu Tehničkom muzeju u Zagrebu studentice Tena Krsnik, Lana Čerkez i Nikolina Babić te student Borna Juraj Jelić izradili su vrlo kreativan video uradak dostupan na youtube-u i time dodali posebnu vrijednost svome izlaganju. Kao dobar primjer zajedničkog angažmana i kreativnosti u koji je uložen dodatni trud ovaj video uradak zaslužuje objavljivanje na našim web stranicama.

 

Jeronim Dorotić, MA
Asistent na Odjelu za sociologiju

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište