Doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš s Odjela za psihologiju jedna je od osam članova radne skupine  “Perinatal Mental Health and COVID-19“ unutar  COST Akcije Riseup-PPD. Radna skupina je osnovana  u svrhu promicanja najbolje prakse u skrbi za mentalno zdravlje i ublaživanja utjecaja COVID-19 na mentalno zdravlje majki. Docentica Nakić Radoš je objavila i stručni članak o pripremi za porođaj i majčinstvu u vrijeme pandemije u novoj verziji publikacije Hrvatske psihološke komore „Koronavirus i mentalno zdravlje“.                   

Ovaj tjedan nevladina i neprofitna udruga Centar za reproduktivno mentalno zdravlje, kojoj je Sandra su-osnivačica i predsjednica, posebno obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja majki. Ovim danom želi se podići svijest te pomoći ženama informiranjem o poteškoćama s kojima se mogu suočiti za vrijeme ili nakon trudnoće. Više o Svjetskom danu možete pročitati u Sandrinom članku https://bit.ly/3aHIbhy.

Ovu akciju, kao i rad Centra za reproduktivno mentalno zdravlje, možete podržati i na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i LinkedIn).

Hrvatsko katoličko sveučilište