Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske dalo je mišljenje da je prijedlog programa preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva, koji će izvoditi Hrvatsko katoličko sveučilište, usklađen s odredbama Direktive 20015/36/EC i 2013/55EU Europskog parlamenta i Vijeća kao i sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

 

Hrvatskom katoličkom sveučilištu Ministarstvo je izdalo dopusnicu za izvođenje preddiplomskoga sveučilišnog studija sestrinstva u trajanju od tri godine, završetkom kojeg se stječe 180 ECTS bodova te dopusnicu za izvođenje diplomskoga sveučilišnog studija sestrinstva u trajanju od dvije godine kojim se stječe 120 ECTS bodova.

 

 

Uvjeti natječaja objavljeni su u rubrici Upisi na mrežnim stranicama Sveučilišta na poveznicama

za preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva i za diplomski sveučilišni studij sestrinstva.

Početak nastave očekuje se tijekom mjeseca prosinca 2015. godine.

Uz sada novi studij sestrinstva Hrvatsko katoličko sveučilište u akademskoj godini 2015./2016. izvodi preddiplomske i diplomske sveučilišne studije povijesti, sociologije i psihologije te preddiplomski sveučilišni studij komunikologije.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište