Sveučilišni odjel za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta pridružio se projektu “BREATH – A European Collaborative and Innovative Partnership to Promote Physical Activity for Patients with Chronic Respiratory Conditions”! 

Uz naše kolegice i kolege sa Sveučilišnog odjela za sestrinstvo u projekt su uključeni i Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Opolju iz Poljske,  Sveučilište Klapedia iz Litve, Atlantsko sveučilište iz Portugala, Sveučilište Cadiz iz Španjolske te Međunarodna ustanova za obrazovanje i osposobljavanje Pixel iz Italije.

Motivacija za projekt temelji se na podaciima koji pokazuju da su kronične respiratorne bolesti u porastu te da su upravo one glavni uzroci zdravstvenog opterećenja i smrti diljem svijeta. Uz to, ukupni troškovi respiratornih bolesti samo u 28 zemalja EU iznose više od 380 milijardi eura godišnje. Kako bolest napreduje, komplikacije mogu postati češće i složenije. Trenutačni dokazi upućuju na to da se tjelesna aktivnost i dugotrajna rehabilitacija trebaju preporučiti pacijentima s kroničnim respiratornim stanjima budući da tjelesna aktivnost poboljšava zdravstvene ishode.

Ciljevi projekta su razvoj rehabilitacijskih programa i planova, poboljšanje obuke studenata, poslijediplomskog usavršavanja, poboljšanje edukacije pacijenata, edukacija obitelji pacijenata, poboljšanje kvalitete života pacijenata, ali i usporedba zemalja sudionica uzimajući u obzir epidemiologiju, organizaciju Nacionalne zdravstvene službe, upravljanje, rehabilitacijske staze i rehabilitacijske strukture kako bi se potvrdio razvoj programa tjelesne aktivnosti za pacijente s respiratornim oštećenjem i lokalne nezadovoljene potrebe. Uz to, ciljevi projekta uključuju i izradu baze podataka dobrih praksi poticanja čimbenika tjelesne aktivnostite razvoj platforme za e-učenje za profesionalce u zdravstvu i tjelesnim aktivnostima/sportu kako bi im se pomoglo u organizaciji tjelesnih aktivnosti s pacijentima koji boluju od respiratornih poremećaja i digitalne platforme za eLearning. Projekt je započeo u studenom 2022., a trajat će sve do kraja listopada 2025.

Više informacija o projektu možete pronaći na https://breath.ku.lt/index.php

Hrvatsko katoličko sveučilište