U povodu sve veće potrebe za stručnim osobljem u hitnoj medicinskoj službi, Sveučilišni odjel za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta odlučno je zakoračio u budućnost te je u srijedu 18. listopada 2023. s ponosom najavio početak specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine. Riječ je o uključivanju u provedbu projekta Specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine kojemu je glavni cilj osigurati dostupniju hitnu medicinsku skrb i dodatnu učinkovitost timova hitne medicinske službe. Ukupna vrijednost projekta specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara izvanbolničkog HMS-a širom Hrvatske je 13,2 milijuna eura, a sredstva su osigurana u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti.

Povodom prvog nastavnog dana polaznicima su se obratile pročelnica Sveučilišnog odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, koordinatorica provedbe programa viša predavačica na Sveučilišnom odjelu za sestrinstvo magistra Vesna Mijoč te ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Pandak koja je naglasila da je ovo povijesni trenutak za Hitnu medicinu u Hrvatskoj te zahvalila Hrvatskom katoličkom sveučilištu što se uključilo u realizaciji ovog važnog projekta. U svojim pozdravnim govorima Čivljak i Mijoč zahvalile su svima koji su pridonijeli realizaciji ovog projekta, istaknule važnost specijalističkog obrazovanja kao revolucionarnog događaja za sestrinstvo u Hrvatskoj te velika nastojanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta da se uključe u edukacijske procese i na ovoj razini. Također, izrazile su i zadovoljstvo što se među polaznicima specijalističkog program nalaze i alumni Hrvatskog katoličkog sveučilišta.


Prvo predavanje o organizaciji rada u Hitnoj medicinskoj službi održala je prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. 

Hrvatsko katoličko sveučilište temeljem potpisanoga sporazuma provodit će specijalističko usavršavanje medicinskih sestra i tehničara izvanbolničkog HMS-a. Ponosni smo što prva generacija specijalističkog usavršavanja na HKS-u broji 13 predanih pristupnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Program je osmišljen tako da pruža sveobuhvatno obrazovanje koje će pristupnicima omogućiti stjecanje specijalističkih kompetencija. Cilj je jasan: osnažiti medicinske sestre i tehničare kako bi pružali još učinkovitiju, dostupniju i prije svega sigurniju skrb pacijentima u kritičnim situacijama. Pozivamo sve zainteresirane da prate našu web stranicu za nadolazeće informacije i novosti vezane uz ovaj revolucionarni program koji će, uvjereni smo, znatno pridonijeti kvaliteti hitne medicinske skrbi u Hrvatskoj.

Hrvatsko katoličko sveučilište