Sveučilišni kapelan vlč. Odilon Singbo  sudjelovao je na međunarodnoj  interdisciplinarnoj konferenciji o pokretu zvanom Transhumanizam u francuskom gradu Lille. Tema njegova predavanja bila je : La theologie de donation face au desir transhumaniste de perfectibilite de l’homme (Teologija darivanja pred izazom transhumanisticke želje za poboljšanjem čovjeka).

Hrvatsko katoličko sveučilište