Iznimno u petak, 18. listopada 2013. sveta misa će se održati u 9 sati, budući da se taj dan održava susret studenata diplomskog studija povijesti i njihovih profesora. 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište