Profesor Carter Snead s Pravnog fakulteta Sveučilišta Notre Dame, SAD, održao je u petak 22. svibnja 2015. godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu predavanje “The White House and Public Bioethics: The Role of the President’s Council”.

Profesor Snead je govorio o ulazi Nacionalnog vijeća za bioetiku za vrijeme mandata predsjednika Georgea Busha. Naglasio je da je to savjetodavno tijelo bilo sastavljeno od stručnjaka različitih svjetonazora i struka, od pravnika, filozofa, teologa, liječnika. U vrijeme od 2002. do 2005. glavno pitanje je postalo da li je moralno dopustivo uništavati ljudske embrije u svrhu izoliranja matičnih stanica. Neki su se zalagali da se novac poreznih obveznika troši u te svrhe, a na kraju se Vijeće izjasnilo protiv takve javne politike. Jedno od pitanja je također bilo i kloniranje ljudske osobe koje je Vijeće smatralo nedopustivim u svim okolnostima. Vijeće je osudilo eutanaziju u svakom slučaju, a zalagalo se za humaniji tretman starih i nemoćnih osoba.

“Sve što biotehnologija omogućuje, ne znači nužno da je i moralno dopustivo. Svaka ljudska osoba od začeća do smrti ima neotuđivo dostojanstvo te mora biti zaštićena zakonom.” – naglasio je profesor Snead u svom predavanju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište