Voditeljica Ureda za odnose s javnošću Hrvatskog katoličkog sveučilišta Suzana Obrovac Lipar doktorirala je 25. svibnja 2023. na Akademiji za kulturu i umjetnost Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, obranivši doktorsku disertaciju „Odnosi s javnošću u funkciji jačanja imidža i brenda sveučilišta“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Danijela Labaša s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i komentorstvom prof. dr. sc. Ivane Pavlić sa Sveučilišta u Dubrovniku.

Disertacija analizira uloge i funkcije odnosa s javnošću u stvaranju snažnog i prepoznatljivog brenda i imidža Hrvatskog katoličkog sveučilišta i
Katoličkog sveučilišta u Ružomberoku u Slovačkoj iz perspektive studenata komunikologije, psihologije i sestrinstva s oba sveučilišta. Rezultati istraživanja pokazali su da su percepcija odnosa s javnošću, prepoznatljivost brenda sveučilišta i imidž sveučilišta značajni preduvjeti za stvaranje lojalnosti studenata sveučilišnoj zajednici. Uz to ustanovljeno je da je prepoznatljivost brenda sveučilišta značajno povezana s imidžem sveučilišta. Rezultati su također pokazali da pozitivnije emocije prema sveučilišnoj zajednici, pozitivnija procjena stava i iskustva brenda omogućuju predviđanje veće prepoznatljivosti brenda sveučilišta. 
Na temelju provedenog istraživanja može se zaključiti da su odnosi s javnošću na sveučilištu alat, sredstvo i upravljačka funkcija koja sudjeluje u stvaranju brenda sveučilišta i kreiranju imidža te može poslužiti kao sredstvo koje podržava stvaranje lojalnosti studenata prema sveučilištu. Navedeni pokazatelji mogu pridonijeti kreiranju ne samo komunikacijske strategije za studente nego i razvoju dodatnog ulaganja u imidž sveučilišta.

Ovo je prvi rad koji se bavi ovom temom na katoličkim sveučilištima u Hrvatskoj i Slovačkoj čiji bi se rezultati u praktičnoj primjeni mogli iskoristiti za slična ili srodna istraživanja iz komunikologije i odnosa s javnošću te kao podloga za izradu komunikacijskih i marketinških strategija na sveučilištima.

Suzana Obrovac Lipar rođena je 1970. u Zagrebu. Diplomirala  1996. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu njemački jezik i književnost i talijanski jezik i književnost, a potom 2000. magistrirala na Katedri za marketing  na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svom radnom vijeku radila je na različitim pozicijama od asistenta do direktora marketinga i odnosa s javnošću u bankarskom sektoru, turizmu i medijima, a od  2012. zaposlena je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i od tada vodi Ured za odnose s javnošću. 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište