U petak 9. lipnja 2017. održan je susret sveučilišnih nastavnika i studenata prve generacije sveučilišnog studija Sociologija.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište