U ponedjeljak 18. siječnja 2016. godine održan je susret rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željka Tanjića te tajnika Sveučilišta Darka Štaudingera s predstavnicima Studentskoga zbora – predsjednicom Nikolinom Vuković i potpredsjednikom Markom Mikulcem.

Susretu je prisustvovala i koordinatorica za praćenje, pomoć i nadzor rada Studentskoga zbora dr. sc. Valentina Janković.

Tijekom susreta predstavnici Studentskoga zbora upoznali su rektora i tajnika Sveučilišta sa svojim dosadašnjim radom, ali i daljnjim planovima i aktivnostima u kojima će sudjelovati. Jednako tako bilo je riječi o unapređenju komunikacije između Studentskoga zbora i tijela Sveučilišta te o prepoznatljivosti i dostupnosti za studente informacija o radu Studentskog zbora.

Jedna od tema bila je i izrada budžeta Studentskoga zbora za planirane aktivnosti te trenutne potrebe studenata u okviru sveučilišne zajednice za poslovnu godinu 2016. 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište