U ponedjeljak, 7. veljače 2022. rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić susreo se s upravnim odborom Udruge Alumni Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Susretu su prisustvovali predsjednica Udruge Ana Šeremet, mag. psih., potpredsjednica Udruge  Nika Đuho, mag. soc. , tajnik Udruge Filip Hren, mag. pov. i članice upravnog odbora Matea Vidulić, mag. com. i Matea Škomrlj, mag. soc. Prilikom susreta, predsjednica Kluba Ana Šeremet, mag. psih. Prilikom susreta, predsjednica Udruge Aana Šeremet zahvalila je rektoru Tanjiću na podršci i pmoći prilikom osnivanja Udruge te je predstavila planirane aktivnosti za ovu godinu. 

Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić čestitao je članovima na njihovom izboru i istaknuo važnost Alumni Udruge za naše Sveučilište te zahvalio na dosadašnjem angažmanu.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište