Na službenom putu u Kanadi  prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, posjetio je University of St Michael’s College u Torontu na kojem ga je primila rektorica i zamjenica velikog kancelara prof. dr. sc. Anne Anderson i njezin zamjenik Domenico Pietropaolo.

Rektor Tanjić upoznao je svoje domaćine s radom Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a konkretno se razgovaralo o suradnji dvaju sveučilišta na zajedničkim projektima, o razmjeni studenata, profesora i programa.

Sveučilište St Michael’s College je dio Sveučilišta u Torontu i nastoji biti vodeće kanadsko katoličko sveučilište u engleskom govornom području Kanade. Sveučilište St Michael’s teži  stvoriti među svojim članovima akademsku zajednicu vođenu duhom Isusa Krista, posvećenu odgoju cijele osobe, zajednicu koja zajedno sudjeluje u liturgiji i drugim zajedničkim aktivnostima. To sveučilište je katolička visokoobrazovna institucija koju je osnovala Kongregacija sv. Bazilija u suradnji sa Sestrama sv. Josipa i Sestrama iz Loretta. Na Sveučilištu St Michael’s studira 4500 studenata u 20 zgrada koje se rasprostiru na 12 hektara tek nekoliko koraka od središta grada Toronta. Bogatoj tradiciji St Michael’sa doprinosi njegova spektakularna arhitektura, predavači koji tradicionalno osvajaju nagrade za doprinos znanosti, atletski programi i posvećenost socijalnoj pravdi. Akademska zajednica njeguje svoj katolički identitet, ali prihvaća i studente drugih uvjerenja. St Michael’s doprinosi interdisciplinarnom programu torontskog sveučilišta na način što nudi različite studije poput Studija izdavaštva i medija, Keltskih studija, Srednjovjekovnog studija i Studija kršćanstva i kulture. 

[cycle3]

 

Hrvatsko katoličko sveučilište