Članovi Digit-HeaL tima susreli su se s predstavnicima tima AI4Health.Cro i Mreže znanja na Institutu Ruđer Bošković.

Dr. sc. Anja Barešić predstavila je projekt EDIH-a (European Digital Innovation Hub) i AI4Health.Cro konzorcij koji se sastoji od dionika iz gospodarskog, javnog, medicinskog i akademskog sektora uključenog u razvoj digitalnih rješenja u zdravstvu i medicini, s posebnim fokusom na umjetnoj inteligenciji.

Članovi Digit-HeaL tima također su prezentirali svoj dosadašnji rad i planove, s naglaskom na kvalitativnu fazu istraživanja koja je u tijeku. S obzirom na preklapanja u znanstvenim i akademskim interesima, susret s timom AI4Health.Cro, osim upoznavanja, bio je i prilika za razmjenu radnih iskustava na području umjetne inteligencije u Hrvatskoj te razmatranju budućih zajedničkih aktivnosti.