38TH ANNUAL SRIP CONFERENCE

Na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 38th Annual SRIP Conference, u organizaciji internacionalnog društva Society for Reproductive and Infant Psychology (SRIP), održanoj 11. i 12. rujna 2018. u Łódźu u Poljskoj, sudjelovale su doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš te asistentice Marijana Matijaš i Maja Anđelinović s Odjela za psihologiju. Dva prezentirana usmena izlaganja dio su projekta Mentalno zdravlje roditelja i kontekstualni čimbenici kao odrednice povezivanja s dojenčetom financiranog od Hrvatskog katoličkog sveučilišta čija je voditeljica docentica Nakić Radoš. Usmeno izlaganje pod nazivom Croatian validation of the City Infant Faces Database napisano je u koautorstvu svih članova na projektu (Sandra Nakić Radoš, Marijana Matijaš, Maja Anđelinović, Rebecca Webb, Susan Ayers i Anto Čartolovni), a drugo izlaganje pod nazivom Post-traumatic stress disorder and depression symptoms as mediators between childbirth experience and mother-baby bond napisano je u koautorstvu Sandre Nakić Radoš s diplomanticama Martinom Blažević i Renatom Toljom. Osim produbljivanja i ostvarivanja novih znanstvenih suradnji, konferencija je bila izvrsna prilika i za projektni sastanak sa suradnicom na projektu te predsjednicom SRIP društva Prof Susan Ayers.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište