Doc. dr. sc. Dragan Glavaš, voditelj projekta Tjelesna aktivnost i psihološka dobrobit: od navike do identiteta financiranog od našeg Sveučilišta, sudjelovao je na ovogodišnjoj Alpe Adria konferenciji (14th Alps Adria Psychology conference, University of Milano-Bicocca) održanoj na Milano-Biccoca sveučilištu.
Usmenim izlaganjem: How do we stick to physical activity: Is intention sufficient? (autori: Dragan Glavaš, Mario Pandžić, Ivana Vrselja, Lana Batinić) izložio je rezultate longitudinalnog istraživanja u okviru projekta.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište