Od 11. do 14. prosinca 2016. održana je četvrta po redu konferencija međunarodnog istraživačkog projekta „Religion and Human Rights“ u Würzburgu, Njemačkoj na kojoj je sudjelovala dr. sc. Marijana Kompes, mag. phil. s Katedre za teologiju HKS-a. Tema konferencije je bila „Religious Impact on the Right to Life in Empirical Perspective“. Konferenciju je organizirao Katoličko-teološki fakultet Sveučilišta u Würzburgu pod vodstvom voditelja projekta prof. ddr. Hans-Georga Ziebertza.

Dr. sc. Kompes je 13. prosinca održala predavanje u plenumu na temu „Osoba u središtu ljudskog ethosa. Stavovi mladih Hrvata prema pobačaju“ te predstavila rezultate hrvatskog projekta „Religija i ljudska prava“. Voditelj hrvatskog projekta je prof. dr. sc. Gordan Črpić.

Na konferenciji je sudjelovalo 29 sudionika, članova projekta „Religija i ljudska prava“ iz Njemačke, Italije, Norveške, Švicarske, Engleske, Rumunjske, Nizozemske, Turske, Švedske, Poljske, Nigerije, Litve, Palestine, Tanzanije, Pakistana, Čilea, Indije i SAD-a.

 

 

sudionici-konferencije-religious-impact-on-the-right-to-life-in-empirical-perspective

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište