Sudionici naše današenje tribine o milosrđu u Tori, Kuranu i Bibliji su doc. dr. sc. Kotel Da-Don, glavni rabin Židovske vjerske zajednice Bet Israel Hrvatskoj, dr. sc. Aziz ef. Hasanović, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj i zagrebački muftija te prof. dr. sc. Božo Lujić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Kotel1-Copy

Rabin dr. Kotel Da-Don rođen je u Izraelu. Vjersko i rabinsko obrazovanje primio je u ješivi Ha-Kotel u Jeruzalemu (1987.-1991.) i u rabinskom i učiteljskom seminaru Midraš Sephardi u Jeruzalemu (1991.-1995.), gdje je završio i pedagogijsko obrazovanje. Diplomirao je i na pravnom fakultetu sveučilišta Bar Ilan u Ramat Ganu (1991.-1995.). Od 1995. je član izraelske Odvjetničke komore.
Tijekom 1996. i 1997. radio je kao profesor na Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies u Budimpešti, na fakultetima za rabinske i za pedagoške studije. 2006. završio je doktorske studije iz židovske filozofije. Od 1998. u Zagrebu djeluje kao glavni rabin u Hrvatskoj.
Danas je Rabin Da-Don duhovni vođa Židovske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, te predstojnik katedre za Judaistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Tekst i foto: http://bit.ly/1LS3waN

Aziz ef. Hasanović

Dr. sc. Aziz efendija Hasanovića rođen je u Osmačama pokraj Srebrenice 1965. godine. Ondje je pohađao osnovnu školu, a zatim Gazi Husrev – begovu medresu u Sarajevu. Godinama je bio vezan uz Bosnu, a od 1992. godine na dužnosti je imama zagrebačkog. Od 1998. do 2005. je glavni imam zagrebački. Od 1992. do 1998. bio je imam zagrebački, a zatim do 2005. glavni imam zagrebački. Završio je Fakultet islamskih znanosti u Sarajevu, Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, a dva semestra bio je na stručnom usavršavanje na Međunarodnom institutu za osposobljavanje imama, hatiba i daija u Meki. Do izbora za predsjednika Mešihata 2012. obnašao je više funkcija među kojima pomoćnika predsjednika za vjerska, prosvjetna, vjeronaučna i kulturna pitanja, ravnatelja Centra za certificiranje halal kvalitete IZH-a te člana Školskog odbora Medrese i Islamske gimnazije. Aziz Hasanović bio je i član komisije za implementaciju Ugovora o specifičnim odnosima IZH-a potpisanog između Vlade RH i Mešihata IZH-a. Izvanredni je predavač na Hrvatskom vojnom učilištu, na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove te na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Tekst: http://bit.ly/1RAGfGS
Foto: http://bit.ly/1R8g0NG

Lujić Bozo Zadarski list

Božo Lujić profesor je biblijskih znanosti na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i gostujući profesor na franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Pročelnik je Katedre Svetoga pisma SZ i predsjednik Biblijskog instituta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatske sekcije Europskog društva za katoličku teologiju. Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, poslijediplomski na Teološkom fakultetu u Ljubljani, gdje je doktorirao disertacijom Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi (1982.). Posebne biblijske studije nastavio je na Papinskome biblijskom institutu u Rimu gdje postiže licencijat biblijskih znanosti (1989.), a potom dodatni studij i na Franjevačkome biblijskom institutu u Jeruzalemu (1989./90.). Studirao je i diplomirao njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (1980./84.).
Tekst: www.verbum.hr; Foto: http://bit.ly/1QEBiPD

 

Hrvatsko katoličko sveučilište