Tijekom studijskog boravka u Njemačkoj u zimskom semestru akademske godine 2019./2020. dr. sc. Darko Periša poslijedoktorand na Odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjelovao je na zaštitnim arheološkim iskopavanjima nalazišta koja su ugrožena širenjem najvećeg ugljenokopa Hambach, inače najvećeg površinskog kopa u Njemačkoj, između Kölna, Bonna i Aachena.

Za naš unicath.hr napisao je kratki osvrt: „Zbog širenja tog ugljenokopa u posljednjih 50 godina, jedino spašavanje arheoloških nalazišta je da se istraže i dokumentiraju prije uništenja, dok se suvremena naselja i imanja moraju iseliti i iskrčeni su. Sudjelovao sam na iskopavanju rimske vile rustike u blizini sela Manheim i kasnobrončanodobnog groblja s urnama kod sela Inden. Rimska vila bila je već u srednjem vijeku iskrčena vađenjem kamenja za gradnju Kölna, tako da smo istraživali obrise njezinih temelja, dok je kod Indena u posljednjih 10-ak godina iskopano preko 2000 urni.

Za mene je to bilo vrijedno iskustvo jer se u arheologiji zbog hitnosti radova primjenjuje upotreba bagera u iskopavanju, kojima upravljaju iskusni vozači koji velikom dužinom skidaju zemlju, prekopanu zemljoradničkim ili građevinskim radovima, u dubinu svega nekoliko centimetara, a postupak izravno nagledaju arheolozi i ovisno o situaciji nastavljaju s preciznim iskopavanjima. Tako se dobiva na vremenu i smanjuju troškovi. Vrijeme iskopavanja uglavnom je bilo tmurno i loše, ali najviše zbog ogromnih i gustih oblaka dima iz velikih dimnjaka u industrijskim postrojenjima. Sva obrada nalaza i dokumentacije odmah se vrši u istraživačkom centru u Rödingenu, gdje sam bio smješten.Inače, u sastavu te istraživačke baze nalazi se arheološki park s idealnom rekonstrukcijom jednog prethistorijskog naselja.“

O Rödingenu i arheološkim nalazištima pročitajte više na poveznici.