Gradnja novog sustava obrazovanja izuzetno je opsežan i posljedicama dalekosežan projekt osobito imamo li u vidu goleme društvene mijene koje su se dogodile u posljednjih nekoliko desetljeća. Susljedno tomu, važnost obrazovanja za razumijevanje jučerašnjeg svijeta i stvaranja preduvjeta za pronicanje u svijet sutra izazov je za cjelokupnu misleću zajednicu. Naše je promišljanje o Okviru nacionalnog kurikuluma uvjetovano profesijom. Upravo stoga, iznimno nam je stalo do kvalitetne debate koja će za cilj imati uvažavanje drugoga i drugačijega te će iznjedriti odgovor/e o svrsishodnosti nastave povijesti. 

Nastavni predmet povijesti treba biti jedan od predmetnih nositelja hrvatskog identiteta. Budući da je Kurikul definiran kao „svestrano i precizno određenje odgojnog obrazovnog procesa u kojem je nedvojbeno što učenik treba naučiti“, smatramo kako smo kao članovi, ne samo akademske zajednice već i odgovorni pojedinci hrvatskog društva u cijelosti, dužni ukazati na dobre strane kao i propuste Nacrta prijedloga nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Povijest.

Očitovanje na linku

Odjel za povijest
Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište