Grad Zagreb objavio je u Večernjem listu od 23.10. 2014. godine Natječaj za dodjelu stipendije Grada Zagreba studentima za akademsku godinu 2014./2015.

Grad Zagreb će za akademsku godinu 2014./2015. dodijeliti najviše 95 stipendija studentima znanstveno-istraživačkih i najviše 5 stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija u Gradu Zagrebu.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti sveučilišnih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

– da su, osim iz opravdanih razloga, prosječno godišnje ostvarili najmanje 54 ECTS boda;
– da su redovni studenti treće ili četvrte godine preddiplomskog studija, prve ili druge godine diplomskog studija, odnosno treće ili više godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00;
– da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
– da su državljani Republike Hrvatske;
– da nisu stariji od 25 godina.

Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za 12 mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu fakulteta za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika Stipendije, računajući od 1. listopada 2014.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 50% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2014.

Natječaj traje 15 dana od dana objave u „Večernjem listu“ i na web stranici Grada Zagreba.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja u „Večernjem listu“ i na web stranici Grada Zagreba na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima” ili se predaju na istoj adresi u sobi 49 ili 55, III. kat, odnosno u pisarnici, prizemlje.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr, a mogu se dobiti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, soba 49, III. kat.

Cijeli tekst natječaja i obrasci dostupni su na linku

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište