Nastava iz predmeta Statistika u društvenim istraživanjima odgađa se u četvrtak 2. ožujka 2023. O nadoknadi će studenti biti obaviješteni naknadno.