Veliki kancelar HKS-a kardinal Josip Bozanić, preuzvišeni gospodin Enrico dal Covolo, rektor Željko Tanjić i prorektor Emilio Marin
Potpisivanje sporazuma s Papinskim lateranskim sveučilištem
Preuzvišeni gospodin Enrico dal Covolo, rektor Papinskog lateranskog sveučilišta

 

Hrvatsko katoličko sveučilište