Obavještavaju se studenti da će se u srijedu 10. prosinca, umjesto seminara iz Odabrane teme iz sociologije I, održati terenska nastava iz kolegija Socijalni nauk Crkve – susret s predstavnicima Hrvatskog Caritasa i Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK-a. Potrebno je doći pred zgradu Hrvatske biskupske konferencije u 9,00h, Ksaver 12a.

Seminar iz kolegija Odabrane teme iz sociologije I, održat će se u petak 12. prosinca od 14,15h do 16h.  

 

Hrvatsko katoličko sveučilište