Izv. prof. dr. sc. Ivana Vrselja s Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta objavila je sveučilišni udžbenik Socijalni utjecaj. Udžbenik je objavljen u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U ovom udžbeniku autorica sveobuhvatno obrađuje različite teme iz područja socijalne psihologije koje čine uže područje socijalnog utjecaja. Kroz ukupno 12 poglavlja udžbenika autorica definira i objašnjava osnovne pojmove, teorijske pristupe i pojedinačne teorije u području socijalnog utjecaja, uz navođenje i komentiranje rezultata empirijskih provjera i pružanje opisa istraživanja provedenih u inozemstvu i/ ili u Hrvatskoj.

Udžbenik je namijenjen studentima studija psihologije te studentima različitih studija u području društvenih i ostalih znanosti koji pohađaju predmete u kojima se obrađuju teme iz socijalne psihologije (studenti sociologije, komunikologije, ekonomije, socijalne pedagogije…).

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga može biti zanimljiva i poučna i svima ostalima koji su zainteresirani za različite teme vezane uz oblike socijalnog utjecaja (poput popuštanja, pokoravanja autoritetu, konformizma, utjecaja manjine), ali i stavove te promjenu stavova koji se u knjizi razmatraju kao cilj različitih oblika socijalnog utjecaja.

Detaljnije informacije o udžbeniku se mogu naći na poveznici

Već uvodom u svako poglavlje autorica plijeni pažnju čitatelja da bi ga zatim takvog radoznalog i zaintrigiranog provela kroz spoznaje pažljivo balansirajući između rigoroznog znanstvenog i laicima razumljivog pristupa. Ova će vas knjiga potaknuti i ohrabriti na uočavanje i promatranje socijalnih procesa, a mehanizme socijalnog utjecaja koji su vas prije možda zbunjivali ili čudili sada ćete moći razumjeti i objasniti. 
Iz recenzije izv. prof. dr. sc. Tihane Brkljačić

 S obzirom da su postojeći udžbenici iz područja socijalne psihologije na hrvatskom jeziku dominantno prijevodi stranih udžbenika, bitna prednost ovog udžbenika je upravo povezivanje te ilustriranje gradiva s nalazima domaćih istraživanja te brojnim aktualnim i životnim primjerima. Zbog takve kontekstualizacije gradiva udžbenik je dodatno zanimljiv i aktualan te sam uvjerena da će naići da dobar odjek i kod kolega i kod studenata te olakšati učenje i razumijevanje socio-psiholoških pristupa i spoznaja u području socijalnog utjecaja te primjenu toga znanja u osobnom i/ili poslovnom životu.
Iz recenzije prof. dr. sc. Renate Franc

Razvidno je iz načina pisanja, tehničke opremljenosti rukopisa te terminološke i jezične jasnoće da je autorica slijedila suvremene svjetske standarde u pisanju sveučilišnih udžbenika.
Iz recenzije prof. dr. sc. Vlade Šakića

Hrvatsko katoličko sveučilište