Obavijest za studente 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest

Odgađa se nastava iz predmeta Socijalni nauk Crkve, koja bi trebala biti održana

u petak  28. veljače 2020. godine u 12 sati.

O nadoknadi nastave bit ćete pravovremeno obaviješteni.