Upravni odbor Društva za socijalnu etiku u Srednjoj Europi

Upravni odbor Društva za socijalnu etiku u Srednjoj Europi

 

 

U Beču je održana sjednica Upravnog odbora Društva za socijalnu etiku u Srednjoj Europi (Vereinigung für Sozialethik in Mitteleuropa) od 14. do 15. listopada na kojoj je dr. sc. Marijana Kompes, mag. phil. s Katedre za teologiju HKS-a sudjelovala u svojstvu članice Upravnog odbora te održala izlaganje na temu: „Politička, gospodarska i vjerska situacija u Hrvatskoj iz socijalno-etičke perspektive“.

Društvo za socijalnu etiku jedno je najvećih socijalno-etičkih udruženja sveučilišnih profesora teologa socijalnih etičara (socijalnog nauka Crkve), profesora iz srodnih disciplina, akademskih djelatnika te predstavnika crkvenih i civilnih organizacija u svijetu te okuplja oko 100 članova iz 11 zemalja. Sjedište Društva je na Institutu za socijalnu etiku Katoličkog teološkog fakulteta Sveučilišta u Beču na kojem je dr. sc. Kompes obnašala dužnost potpredsjednice prije dolaska na HKS.

Na sjednici Upravnog odbora sudjelovali su socijalni etičari iz Njemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Poljske, Slovenije, Ukrajine, Rumunjske te dr. sc. Kompes iz Hrvatske.

Dr. sc. Kompes je održala i konzultacije vezano uz mogućnost priključenja HKS-a (Katedre za teologiju) CEEPUS mreži „Etika i politika u europskom kontekstu“ koja također ima sjedište na Institutu za socijalnu etiku Katoličkog teološkog fakulteta Sveučilišta u Beču te okuplja 15 sveučilišta iz 9 zemalja uključujući i katolička sveučilišta.

Edith Stein

S dosadašnjom predsjednicom austrijskog Edith Stein Društva dr. sc. Elisabeth Maier, mag. theol., koja je ujedno i predsjednica Austrijske katoličke akademije te djelatnica Austrijske akademije znanosti i umjetnosti, dr. sc. Kompes je održala radni sastanak u perspektivi mogućnosti osnivanja takvog Društva na Katedri za teologiju HKS-a. Austrijsko Edith Stein Društvo okuplja članove iz akademskog i društvenog života a posvećeno je promicanju i proučavanju bogatog znanstvenog kako filozofskog tako i teološkog rada Edith Stein, koja je 1998. godine proglašena svetom a 1999. godine suzaštitnicom Europe. Dr. sc. Maier je na temelju austrijskog iskustva podržala tematske naglaske iz opusa Edith Stein koje je dr. sc. Kompes izdvojila kao važne za hrvatski kontekst.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište