Pozivaju se studenti volonteri na sastanak u četvrtak, 23. 4. 2015. u 12h u predavaonicu 9.

Valentina Kanić, mag. rel. ped i cath.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište