Pročelnik Kongregacije za katolički odgoj kardinal Zenon Grocholewski
Pročelnik Kongregacije za katolički odgoj kardinal Zenon Grocholewski, kardinal Josip Bozanić i rektor Željko Tanjić

 

Hrvatsko katoličko sveučilište