U četvrtak 28. rujna 2023. rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić i prorektor za međunarodnu suradnju Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić susreli su se sa prof. dr. sc. Shu Guang Zhangom, prorektorom za Institucionalni razvoj i profesor na Sveučilištu Saint Joseph (USJ) u Macauu. 

Kao katoličko sveučilište u Kini,  pozicija je njihovog Sveučilišta da je važno ustrajno internacionalizirati svoj doseg, a s rektorom Tanjićem i prorektorom Štefančićem razgovarali su o mogućnostima suradnje i istražiti mogućnosti akademske razmjene s Hrvatskim katoličkim sveučilištem.

Prorektor Zhang također je predstavio USJ kao privatnu, autonomnu, neprofitnu instituciju visokog obrazovanja koja podržava najviše akademske standarde i ukorijenjena je u svojim katoličkim korijenima s dugom tradicijom međukulturalne razmjene u Macau.

Obje su strane dogovorile potpisivanje Memoranduma o suradnji kako bi se pokrenuo proces uspostave zajedničkih akademskih programa u područjima povijesti i kulturne baštine, socijalnog rada i primijenjene psihologije. Memorandum o suradnji bit će potpisan na sastanku odbora IFCU/FIUC koji se održava u Macau sredinom listopada 2023.

Hrvatsko katoličko sveučilište