Asistentica Maja Anđelinović i bivša studentica Maja Žutić sudjelovale su, 15. i 16. travnja u Bruxellesu kao predstavnice za Hrvatsku, na sastancima COST Akcije „Research Innovation and Sustainable Pan-European Network in Peripartum Depression Disorder“ (CA 18138) koja se bavi prevencijom i terapijom depresije u trudnoći i nakon porođaja,. Sudjelovale su u sastancima Upravnog odbora, različitih radnih skupina, a na nekim sastancima su bile zamjena za doc. dr. sc. Sandru Nakić Radoš koja je, također, predstavnica Hrvatske u Upravnom odboru te suvoditeljica radne skupine.