Teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije održan je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu od 11. do 13. rujna na temu “Vjerska sloboda – izazov za Crkvu i društvo”.
Jedan od predavača drugog dana TPS-a  bio je i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić  koji je održao predavanje  “Saborski i posaborski govor o vjerskoj slobodi”. 

Prof. dr. Tanjić u svome je predavanju promišljao o deklaraciji Dignitatis humanae (DH). Pojam vjerska sloboda – mijenja se naziv u sloboda vjerovanja. Ističe se promjena koju Deklaracija predstavlja. Sloboda vjerovanja je unutarnji stav osobe. Prvotni cilj Dokumenta je naglasiti da nikada ne smije biti vanjske prisile, za javno i osobno ispovijedanje vjere je potrebna sloboda. Kršćanska vjera tražila je slobodu za vjersko opredjeljenje bez uplitanja države. Zbog takve situacije je vrlo dobro došao pontifikat pape Ivana Pavla II., koji dolazi iz zemlje u kojoj je vjerska sloboda bila ugrožavana, rečeno je.

Predavač podsjeća kako DH nastaje pri kraju II. vatikanskog koncila te pokušava otkriti dostojanstvo ljudske osobe. Sloboda kao samoostvarenje pokazuje svoje granice, od čovjeka je učinila objekt koji vrši svoju volju stalno tražeći apsolutnu slobodu. Lav XIII. osuđuje slobodu kakva je bila u društvu, rekao je prof. dr. Tanjić, napominjući također kako pravo mora ontološki biti vezano uz istinu, a tu istinu mora promicati država. Javlja se situacija da ni jedna religija osim katoličke ne smije promicati svoje istine – teza – hipoteza. Tako je se dogodilo da je Crkva na neki način samu sebe negirala.

 Rečeno je kako postoje tri pristupa u promišljanju: klasični, američki i francuski pristup. Također, postoje i dvije škole – francuska, koja govori kako slobodu vjerovanja treba tražiti na teološkom i biblijskom utemeljenju, odnosno području te američka sloboda vjerovanja, koja se nalazi u okviru ustavnog prava. Pojam sloboda vjerovanja pokušava se svesti na pojam slobode kulta. Čovjek ima pravo vršiti kult koji je u skladu s njegovim uvjerenjem, no kada uđe u državno područje, mora se ponašati u skladu s zakonima, pojasnio je prof. dr. Tanjić.

 (Izvješća s TPS-a u Đakovu dostupna su na ovom linku). 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište